به گزارش اختصاصی خبرآوران آیت الله جنتی طی حکمی اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان  بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گچساران و باشت را معرفی کرد, بنا به پیشنهاد هیئت نظارت استان کهگلیویه و بویراحمد و تصویب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان طی حکمی از سوی آیت الله جنتی آقایان حاج […]

به گزارش اختصاصی خبرآوران آیت الله جنتی طی حکمی اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان  بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گچساران و باشت را معرفی کرد,

بنا به پیشنهاد هیئت نظارت استان کهگلیویه و بویراحمد و تصویب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان طی حکمی از سوی آیت الله جنتی آقایان حاج حبیب الله نعمتی حاج زواره کائیدی و مهدی احمدی بعنوان اعضای هیات نظارت حوزه انتخابیه گچساران ،باشت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شدند.