به گزارش خبرآوران خسرو پناهی عصر امروز و در نشست غلامرضا تاج‌گردون با طایفه وندا طی سخنانی اظهار کرد: فایل صوتی:

به گزارش خبرآوران خسرو پناهی عصر امروز و در نشست غلامرضا تاج‌گردون با طایفه وندا طی سخنانی اظهار کرد:
فایل صوتی: