به گ ارش خبرآوران زهره فولادی‌وندا بانوی گچسارانی کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شد. او با پوشش لباس محلی و سربند یازینب به محل فرمانداری گچساران رفته و برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرد.

به گ ارش خبرآوران زهره فولادی‌وندا بانوی گچسارانی کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.
او با پوشش لباس محلی و سربند یازینب به محل فرمانداری گچساران رفته و برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرد.