به گزارش خبرآوران رحمت محمدی داور نفتی صاحب نام کشور جهت قضاوت در رقابت های هاکی امید های آسیا راهی مسقط پایتخت عمان شد. رحمت محمدی که کارمند شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و همزمان ریاست هیئت هاکی گچساران را بر عهده دارد از داوران با سابقه هاکی کشور و آسیا است که […]

به گزارش خبرآوران رحمت محمدی داور نفتی صاحب نام کشور جهت قضاوت در رقابت های هاکی امید های آسیا راهی مسقط پایتخت عمان شد.
رحمت محمدی که کارمند شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و همزمان ریاست هیئت هاکی گچساران را بر عهده دارد از داوران با سابقه هاکی کشور و آسیا است که رقابت های مهم ملی و بین المللی را سوت زده است.
مسابقات هاکی امیدهای آسیا از ۵ تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹(۱۲-۲۵ آذر ۹۸) در مسقط پایتخت کشور عمان برگزار می شود.