به گزارش خبرآوران اردلان زینل زاده در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که بعد از تایید صلاحیت به نفع آقای حسینی کنار خواهید رفت گفت :کنار رفتن من هیچ سودی برای حسینی ندارد. وی در پاسخ به سوالی در مورد تایید صلاحیت گفت:من خبانتی نکرده ام که نگران باشم از روز اول […]

به گزارش خبرآوران اردلان زینل زاده در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که بعد از تایید صلاحیت به نفع آقای حسینی کنار خواهید رفت گفت :کنار رفتن من هیچ سودی برای حسینی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تایید صلاحیت گفت:من خبانتی نکرده ام که نگران باشم از روز اول هم گفتم نگرانی ندارم.اگر نظرم بر این بود ثبت نام نمی کردم.

هم تایید می،شوم و هم حرف برای گفتن دار این انتخابات متفاوت خواهد بود و انتخابات شگفتی ساز است.