به گزارش خبرآوران لحظاتی پیش اردلان زینل‌زاده کاندیدای رسمی انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد روستای مظفرآباد لیشتر شد و مورد استقبال قرار گرفت. اهالی روستای مظفرآباد به رسم مهمان‌نوازی و حمایت از زینل‌زاده برای او فرش قرمز پهن کردند.  

به گزارش خبرآوران لحظاتی پیش اردلان زینل‌زاده کاندیدای رسمی انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد روستای مظفرآباد لیشتر شد و مورد استقبال قرار گرفت.
اهالی روستای مظفرآباد به رسم مهمان‌نوازی و حمایت از زینل‌زاده برای او فرش قرمز پهن کردند.