به گزارش اختصاصی خبرآوران اردلان زینل‌زاده عصر امروز در جمع مردم روستای مظفرآباد لیشتر در بخشی از سخنان خود با اشاره به برخی هجمه‌ها علیه وی در خصوص اوباش خواندن بعضی از جوانان گفت: کوروش رضایی

به گزارش اختصاصی خبرآوران اردلان زینل‌زاده عصر امروز در جمع مردم روستای مظفرآباد لیشتر در بخشی از سخنان خود با اشاره به برخی هجمه‌ها علیه وی در خصوص اوباش خواندن بعضی از جوانان گفت:


کوروش رضایی