به گزارش خبرآوران سیدقدرت‌الله حسینی عصر امروز در نشست خبری در پاسخ به سئوالی در خصوص کلیپ مختار گفت:طرفداران بنده آماده و پخش کردند من ضامن پخش عمل طرفداران نیستم و مسئول عمل طرفداران نیستم دیگر کاندیداها هم طرفداران کلیپ پخش می‌کنند حتی چند مورد علیه بنده کلیپ‌های غیراخلاقی پخش کردند من چیزی نگفتم آقای […]

به گزارش خبرآوران سیدقدرت‌الله حسینی عصر امروز در نشست خبری در پاسخ به سئوالی در خصوص کلیپ مختار گفت:طرفداران بنده آماده و پخش کردند من ضامن پخش عمل طرفداران نیستم و مسئول عمل طرفداران نیستم دیگر کاندیداها هم طرفداران کلیپ پخش می‌کنند حتی چند مورد علیه بنده کلیپ‌های غیراخلاقی پخش کردند من چیزی نگفتم آقای تاج‌گردون گفتند مگر من قاتل امام حسینم باید دید چه مشکلی در جامعه ایجاد شده که کلیپ‌ مختار در ذهن سازنده آن آمده استو بنده را به عنوان نقش مختار معرفی کنند.
او در ادامه گفت گروهی که قبل از مختار حاکم بودند چه کارهای در جامعه انجام دادند که امام حسین وارد ماجرا شدند. انسان‌ها ذاتا عدالت‌خواهند وقتی عده‌ای ببینند علنا اجحاف می‌شود میخواهند بگویند ما کسی را داریم و با این شرایط مقابله کند و از این اجحاف ها حاکمیت خانوادگی و فامیلی پایان ببخشد آنها به تشخیص خود مختار را انتخاب کردند و من وقتی پخش شد فهمیدم.