به گزارش خبرآوران با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر باشت طلسم ۴۰ ساله ‌ای در شهر باشت شکست. لطف‌الله موسوی شهردار باشت در گفت‌وگو با خبرآوران اظهار کرد: بازگشایی خیابان فرعی منتهی به اصلی در قلب شهر باشت که ارزوی دیرینه این مردم بود و سالها بود بحث روی این موضوع بود او افزود […]

به گزارش خبرآوران با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر باشت طلسم ۴۰ ساله ‌ای در شهر باشت شکست.
لطف‌الله موسوی شهردار باشت در گفت‌وگو با خبرآوران اظهار کرد: بازگشایی خیابان فرعی منتهی به اصلی در قلب شهر باشت که ارزوی دیرینه این مردم بود و سالها بود بحث روی این موضوع بود

او افزود که با توافق با مالکین ومغازه‌داران محترم اینکار به‌ راحتی و با درایت با
تخریب تملک ۴باب مغازه در خیابان اصلی و دو منزل مسکونی که در مسیر طرح بودند انجام گرفت.
موسوی ادامه داد از خانوادهای عزیزی که منازل ومغازهای آنها در مسیر طرح بودند و همکاری لازم را داشتند صمیمانه سپاسگزاریم.
او در پایان گفت  برآورد تقریبی این بازگشایی یک میلیارد سیصد میلیون تومان میباشد که از محل فروش اراصی تفکیکی تحت تملک شهرداری تامین گردید.