به گزارش خبرآوران غلامرضا تاج‌گردون در بخشی از سخنانش در نشست که با قشقایی‌های ساکن شیراز برگزار شد گفت من در شهری زندگی می‌کردم که  از هر هشت همسایه ۶ نفر ترک قشقایی بودند و زنجیر چرخ مرا که هرروز خراب می‌شد کسی تعمیر می‌کرد که جسدش امروز مفقود است و او یک ترک بود؛ […]

به گزارش خبرآوران غلامرضا تاج‌گردون در بخشی از سخنانش در نشست که با قشقایی‌های ساکن شیراز برگزار شد گفت من در شهری زندگی می‌کردم که  از هر هشت همسایه ۶ نفر ترک قشقایی بودند و زنجیر چرخ مرا که هرروز خراب می‌شد کسی تعمیر می‌کرد که جسدش امروز مفقود است و او یک ترک بود؛ حال من از شما می‌پرسم آقای نماینده گچساران و باشت شما که این‌گونه در وصف و خوبی‌های قشقایی برآمده‌ای و با خاطرات نوستالژیک قصد بازی با احساساتشان را داری و در شیراز و گچساران نشست برگزار می‌کنی؛ امروز از هر ۸ رئیس اداره‌ات که به اعتراف خودت کنگر خورده‌اند و لنگر انداخته‌اند چند قشقایی رئیس هستند؛ از هر هشت جذب نیروی فله‌ای و سفارشی در ادارات چند قشقایی جذب شده است؟ از هر ۸ نخبه گچسارانی چند نخبه قشقایی به سرانجام رسیده است، اگر اعتقادی به توانمندی و مدیریت قشقایی‌ها نداری پس این وصف و خاطره‌بازی‌ها برای چیست آیا ممکن است برای به دست آوردن ۶ رای از هر هشت رای قشقایی باشد؟ البته ظاهرا سهم قشقایی در نشست‌ها و جلسات از دیگر طوایف بیشتر است اینجا تنها جایی است که از هر ۸ سخنرانی‌ات ۶ سخنرانی‌ات برای قشقایی‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.

کوروش رضایی