سید محمد قاضی نیا در ستاد دانشگاه در تحلیلی در خصوص ادعاهای نماینده در خصوص بودجه کشور نوشته:  بودجه سال ۹۹ کل کشور، ۱۹۸۸ هزار میلیارد بوده  از این میزان سهم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است و مابقی یعنی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی کشور است. […]

سید محمد قاضی نیا در ستاد دانشگاه در تحلیلی در خصوص ادعاهای نماینده در خصوص بودجه کشور نوشته:  بودجه سال ۹۹ کل کشور، ۱۹۸۸ هزار میلیارد بوده  از این میزان سهم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است و مابقی یعنی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی کشور است. منظور از بودجه عمومی درآمد‌های حاصل از عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است.
سهم نفت در بودجه پیش بینی شده ۱۴.۵ درصد است.
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۷۹ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.
در اظهاراتی که آقای غلامرضا تاجگردون درمورد بودجه کشور در یک کلیپ در جمع هواداران خود اعلام کردند و مخالفین خود را احمق نامیدند کل بودجه کشور را۲۰ میلیارد دلار دانستند که لازم است درمورد مبالغ بودجه سال جاری توضیحاتی خدمت ایشان و سایر عزیزان بیان گردد.
۱. اگر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان را با دلار ۱۳هزارتومانی تبدیل به دلار کنیم رقمی در حدود ۱۶۵ میلیارد دلار می شود.
۲. اگر بودجه عمومی دولت را که در حدود ۵۶۳ هزار میلیارد می باشد را با دلار ۱۳ هزارتومان تبدیل به دلار نماییم رقمی در حدود ۴۳ میلیارد دلار می شود.
۳. اگر سهم شرکت های دولتی را که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان می باشد با دلار ۱۳ هزار تومان تبدیل کنیم رقمی در حدود ۱۱۴ میلیارد دلار می شود.
۴. اگر منابع اختصاصی را که ۷۹هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده با دلار ۱۳ هزارتومان تبدیل کنیم رقمی در حدود ۶ میلیارد دلار می شود.
۵. اگر فقط مابقی سهم بودجه عمومی دولتی که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان را در نظر بگیریم و به دلار با قیمت ۱۳ هزارتومان تبدیل کنیم رقمی در حدود ۳۸ میلیارد دلار خواهد شد.
سوال اینجاست که معمار اقتصاد اینگونه بودجه را چشم بسته با لبخند تصویب می کند و اینگونه آمار می گیرد و آمار تحویل می دهد!
یا پای منبر نشینان خود را ساده فرض می کند که هرآنچه گوید بدون اندکی تأمل و تفکر تایید می کنند.