هادی احمدی یکی از مخاطبان این پایگاه خبری طی یادداشتی با عنوان یادادشتی بر بداخلاقی‌های تاج‌گردون و حامیانش در فضای مجازی نوشته است: زنده باد مخالف من!!؟ از چه اینقدر اشفته اید.. مگر چه خبرشده.. صدای جیک جیک گنجشکها به گوشتان رسیده. فکر نمی کردید همین گنجشکها ابابیل باشند.. مگر قرار است همیشه شما اقا […]

هادی احمدی یکی از مخاطبان این پایگاه خبری طی یادداشتی با عنوان یادادشتی بر بداخلاقی‌های تاج‌گردون و حامیانش در فضای مجازی نوشته است:

زنده باد مخالف من!!؟
از چه اینقدر اشفته اید..
مگر چه خبرشده..
صدای جیک جیک گنجشکها به گوشتان رسیده.
فکر نمی کردید همین گنجشکها ابابیل باشند..
مگر قرار است همیشه شما اقا باشین و مردم رعیت….
مگر هشت سال ظلم و تبعیض و ویژه خواری و رانت و….. بس نبود.یا هنوز گوشه جیبتان خالیست…
مگر قرار است هنوز حکومت خانوادگی در جمهوری اسلامی برقرار باشد..
چرا خودتان را به اون راه میزنید.مگر صدای خرد شدن استخوان وعده های دروغین تان را نمی شنوید…
اگر نمی بینید عینکتان را بردارید..
ببینید چگونه فریاد عدالت خواهی مردم محروم و زجر کشیده شهرم به آس

  • نویسنده : هادی احمدی