به گزارش خبرآوران این‌روزها هومان عسکری جوان‌ترین کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گچساران و باشت آرام آرام در حال پیشروی و جذب آرای قشقایی‌ها است و در این زمینه نیز نتایج مطلوبی به دست آورده است. عسکری هواداران زیادی در ایل قشقایی پیدا کرده که روز به روز خانواده‌ها و تیره‌های مختلف […]

به گزارش خبرآوران این‌روزها هومان عسکری جوان‌ترین کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گچساران و باشت آرام آرام در حال پیشروی و جذب آرای قشقایی‌ها است و در این زمینه نیز نتایج مطلوبی به دست آورده است.
عسکری هواداران زیادی در ایل قشقایی پیدا کرده که روز به روز خانواده‌ها و تیره‌های مختلف با او دیدار و بیعت می‌کنند، حالا محبوبیت هومان عسکری از گچساران گذشته وقشقایی‌های خارج از کشور نیز به حمایت از او برخاسته‌اند در تصویر دو جوان قشقایی با نشان دادن عکس نوشته حمایت خود را از عسکری اعلام کرده‌اند.