بسم الله الرحمن الرحیم از سرباز انقلاب اسلامی ایران به سردار بزرگ جهان اسلام حاج قاسم سلیمانی باسلام وصلوات برمحمد وال محمد احتراما با ارزوی سلامتی وطول عمروموفقیت در عرصه دفاع از نظام اسلامی برای برقراری عدالت وریشه کنی ظلم وبی عدالتی،وتبعیض حضرتعالی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس ،واز علمداران واقعی رهبری واز سربازان […]

بسم الله الرحمن الرحیم
از سرباز انقلاب اسلامی ایران
به سردار بزرگ جهان اسلام حاج قاسم سلیمانی
باسلام وصلوات برمحمد وال محمد
احتراما با ارزوی سلامتی وطول عمروموفقیت در عرصه دفاع از نظام اسلامی برای برقراری عدالت وریشه کنی ظلم وبی عدالتی،وتبعیض
حضرتعالی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس ،واز علمداران واقعی رهبری واز سربازان راستین اسلام ناب محمدی وخوار چشم دشمنان خارجی وداخلی هستید ومتعلق به همه مردم مظلوم وستم دیده جهان اسلام می باشید
لذا مواردزیر برای استحضار تقدیم میگردد
درخواست دارم برای رفع ابهام ، وانتصاب جنابعالی به یک شخص خاص سیاسی اصلاح طلب پاسخ مناسب وشفاف ،توسط ان سردار مبارز ومجاهدومقاوم یا توسط روابط عمومی سپاه پاسداران که ستون خیمه انقلاب هستند بیان گردد
۱-امروز در فضای مجازی بصورت گسترده ،تیم رسانه ای ولیدرهای جناب غلامرضا تاجگردون اصلاح طلب،وکاندیدای محترم این دور مجلس شورای اسلامی شهرستانهای گچساران وباشت ،وبقول خودش فرزند مباشر خان (سخنرانی انتخاباتی در روستای ارو)، تصویری از جنابعالی به همراه او در فضای مجازی منتشرونوشته است در صورت نیاز سردار سلیمانی برای حمایت از اقای تاجگردون به منطقه خواهد امد ودر حمایت از ایشان سخنرانی خواهد کرد،و بیان داشته نظام به افراد این چنینی نیاز دارد
لذابا تبلیغ وفضاسازی این تصاویر ،واستفاده ابزاری ،افکار عمومی را مشوش نموده اند
۲-با عنایت به اینکه اقای تاجگردون از امضا کننده گان،fatfوحامی تفکر لیبرال ومذاکره با امریکاست
وبا توجه به اینکه اسرائیل وعربستان ناظرین fatf هستند وبر اساس ان هر گروهی را که امریکا تروریست معرفی کردباید اموال ان ضبط وفرماندهان تحویل گردند
طرح چنین موضوعاتی در فضای مجازی از سوی تیم رسانه ای کاندید خاص برای استفاده ابزاری موجب نگرانی ، ایثارگران،ولایتمداران ،را در پی داشته است

۳- استدعا میشود در صورت صلاحدیدچنانچه موضوع صحت دارد اعلام تا در همین رسانه از افراد مورد اشاره عذر خواهی شود در غیر اینصورت پاسخ مناسب وقاطع وروشن به کاندیداهای این چنینی داده شود تا به نیت اهداف خاص وسیاسی وشخصی با گرفتن عکس سلفی ،قداست واقتدار،وبی طرفی ،بزرگان سپاه را مورد هدف قرار ندهند
سرباز کوچک انقلاب حاج سید قدرت الله بیعت اصل