به گزارش اختصاصی خبرآوران صبا آذرپیک خبرنگار اصلاح‌طلب که در تهران مشغول فعالیت خبری است طی توئیتی ادعا کرده که تا کمتر از یک ماه دیگر اسنادی که او گفته اسناد فساد مالی تاج‌گردون نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی است را فاش خواهد کرد باید دید آیا چنین ادعایی از سوی خانم […]

به گزارش اختصاصی خبرآوران صبا آذرپیک خبرنگار اصلاح‌طلب که در تهران مشغول فعالیت خبری است طی توئیتی ادعا کرده که تا کمتر از یک ماه دیگر اسنادی که او گفته اسناد فساد مالی تاج‌گردون نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی است را فاش خواهد کرد باید دید آیا چنین ادعایی از سوی خانم آذرپیک عملی می‌شود و آیا چنین اسنادی دال بر فساد مالی تاج‌گردون وجود دارد.