به گزارش خبرآوران چندی پیش از این رسانه اظهارات صبا آذرپیک خبرنکار اصلاح‌طلب و افشاگر پایتخت‌نشین مبنی بر افشای اسناد فساد مالی تاج‌گردون نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی منتشر شد، آذرپیک نخستین سند ادعایی خود را منتشر کرده و تاج‌گردون نیز در پاسخ او در پیج اینستاگرامی‌اش نوشته که:

به گزارش خبرآوران چندی پیش از این رسانه اظهارات صبا آذرپیک خبرنکار اصلاح‌طلب و افشاگر پایتخت‌نشین مبنی بر افشای اسناد فساد مالی تاج‌گردون نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی منتشر شد، آذرپیک نخستین سند ادعایی خود را منتشر کرده و تاج‌گردون نیز در پاسخ او در پیج اینستاگرامی‌اش نوشته که: