به گزارش خبرآوران پروین تاج‌گردون پس از انتشار اسنادی که صبا آذرپیک گفته اسناد فساد مالی غلامرضا تاج‌گردون است، نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی است،پستی اینستاگرامی زیر را منتشر کرده:

به گزارش خبرآوران پروین تاج‌گردون پس از انتشار اسنادی که صبا آذرپیک گفته اسناد فساد مالی غلامرضا تاج‌گردون است، نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی است،پستی اینستاگرامی زیر را منتشر کرده: