به گزارش خبرآوران پس از اینکه اسنادی توسط صبا آذرپیک‌ خبرنگار و فعال اصلاح‌طلب علیه تاج‌گردون نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با عنوان اسناد فساد مالی تاج‌گردون منتشر شد، نماینده گچساران و باشت نیز در واکنشی گفت من وقتی نماینده شدم از شرکتی که خانم آذرپیک اسنادش را منتشر کرده خارج شدم […]

به گزارش خبرآوران پس از اینکه اسنادی توسط صبا آذرپیک‌ خبرنگار و فعال اصلاح‌طلب علیه تاج‌گردون نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با عنوان اسناد فساد مالی تاج‌گردون منتشر شد، نماینده گچساران و باشت نیز در واکنشی گفت من وقتی نماینده شدم از شرکتی که خانم آذرپیک اسنادش را منتشر کرده خارج شدم و این خبر و واکنش‌های بعدی به سرعت در فضای مجازی منتشر شده و با واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران روبرو شده اما جالب‌ترین واکنش مخاطبان به این جنجال تاج‌گردون و آذرپیک را کامنت زیر است که برای خبرآوران ارسال کرده‌اند:
به عقیده بنده کار خانم آذرپیک یک بازی سیاسی تبلیغاتی هست که آقای تاجگردون و خانم آذرپیک با هم هماهنگ هستند…. و یک بازی سیاسی تبلیغاتی به نفع تاج‌گردون انجام میدهند و تاجگردون به خاطر تهمت‌های خانم خبرنگار از وی شکایت نمیکند …..چون باهم هماهنگ هستند