به گزارش خبرآوران پیج اینستاگرامی اردلان زینل‌زاده کاندیدای انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی اقدام به انتشار پستی معنادار کرده کپشن این پست این است: امیدوارم در این صبح زمستانی ،هیچ برادر یا خواهری درمانده نشود و تا دوم اسفند رقابتی سالم در پیش رو داشته باشیم .

به گزارش خبرآوران پیج اینستاگرامی اردلان زینل‌زاده کاندیدای انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی اقدام به انتشار پستی معنادار کرده کپشن این پست این است:

امیدوارم در این صبح زمستانی ،هیچ برادر یا خواهری درمانده نشود و تا دوم اسفند رقابتی سالم در پیش رو داشته باشیم .