به گزارش خبرآوران خانم صبا آذرپیک خبرنگار اصلاح‌طلب و از منتقدان غلامرضا تاج‌گردون طی توئیتی نوشته که:

به گزارش خبرآوران خانم صبا آذرپیک خبرنگار اصلاح‌طلب و از منتقدان غلامرضا تاج‌گردون طی توئیتی نوشته که: