به گزارش خبرآوران پس از آنکه صلاحیت غلامرضا تاجگردون و حجت‌ااسلام خدری نمایندگان کنونی گچساران وباشت همچنین بوشهر توسط شورای نگهبان تایید نشد،هر دو نماینده با نامه‌های به این موضوع واکنش نشان دادند اما نکته جالب و مهم این دو نامه مشترک بودن متن نامه‌‌های این دو نماینده است،متن‌های احساسی با تم مظلومیت اما موضوع […]

به گزارش خبرآوران پس از آنکه صلاحیت غلامرضا تاجگردون و حجت‌ااسلام خدری نمایندگان کنونی گچساران وباشت همچنین بوشهر توسط شورای نگهبان تایید نشد،هر دو نماینده با نامه‌های به این موضوع واکنش نشان دادند اما نکته جالب و مهم این دو نامه مشترک بودن متن نامه‌‌های این دو نماینده است،متن‌های احساسی با تم مظلومیت اما موضوع مهم و جالبی که ذهن مخاطب را درگیر خود می‌کند این است کدام یک نویسنده اصلی این نامه بوده‌اند.