به گزارش خبرآوران وصبا آذرپیک خبرنگار و فعال فرهنگی که این روزها دست به افشای اسنادی علیه آنچه او فساد مالی گسترده تاج‌گردون خوانده زده است طی نامه‌ای که به آیت‌الله بوشهری نوشته گفته تاج‌گردون که رد صلاحیت شده از نام او برای پیش بردن اهدافش به کرات سوء‌استفاده کرده است، تاج‌گردون خانم آذرپیک را […]

به گزارش خبرآوران وصبا آذرپیک خبرنگار و فعال فرهنگی که این روزها دست به افشای اسنادی علیه آنچه او فساد مالی گسترده تاج‌گردون خوانده زده است طی نامه‌ای که به آیت‌الله بوشهری نوشته گفته تاج‌گردون که رد صلاحیت شده از نام او برای پیش بردن اهدافش به کرات سوء‌استفاده کرده است، تاج‌گردون خانم آذرپیک را به کنایه خانم مبارزه با فساد خوانده بود.