صبا آذرپیک روزنامه نگار و خبرنگاری است که این روزها به صورت روزانه اقدام به انتشار اسنادی علیه آنچه او فساد مالی نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی می‌خواند، کرده. اینکه این اسناد چگونه به دست آذرپیک رسیده مشخص نیست اما او گفته اسنادش مستند و متقن است و این اسناد را شورای […]

صبا آذرپیک روزنامه نگار و خبرنگاری است که این روزها به صورت روزانه اقدام به انتشار اسنادی علیه آنچه او فساد مالی نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی می‌خواند، کرده.
اینکه این اسناد چگونه به دست آذرپیک رسیده مشخص نیست اما او گفته اسنادش مستند و متقن است و این اسناد را شورای نگهبان نیز دارد.
آذرپیک در پیج اینستاگرامی‌اش اقدام به افشاگری کرده.