سردار احمد خورشیدی یادداشتی برای خبرآوران فرستاده و در آن از وضعیت قشقایی در انتخابات پیش‌رو گفته او امیدوار است که گزینه مطرح قشقایی تایید صلاحیت شود. خورشیدی نوشته: قشقایی‌ها برای دفاع از هویت خوددو با احترام عمیق به برادران لرزبان و بختیاری و بهبهانی، دهاقانی، بندری ودهدشتی خود که عمری باهم زیسته و سرد […]

سردار احمد خورشیدی یادداشتی برای خبرآوران فرستاده و در آن از وضعیت قشقایی در انتخابات پیش‌رو گفته او امیدوار است که گزینه مطرح قشقایی تایید صلاحیت شود.

خورشیدی نوشته:

قشقایی‌ها برای دفاع از هویت خوددو با احترام عمیق به برادران لرزبان و بختیاری و بهبهانی، دهاقانی، بندری ودهدشتی خود که عمری باهم زیسته و سرد و گرم روزگار را با هم وودرکنار هم چشیده‌اند.

قشقایی ۵ دوره است که با کاندیدای مستقل ترک زبان به میدان انتخابات مجلس شورای اسلامی ورود کرده تا از ننگ بی ریشه بودن وبی هویتی مبرا باشند زیراکه قشقایی از صولت خود آموخته  که ” مبارزه نکردن عین مرگ است ” و به همین دلیل دراین دوره پس از کش و قوس‌های فراوان برادر عزیزمان دکتر هومان عسکری را به میدان آوردند و با‌جدیت تمام پای ایشان ایستاده و خواهند ایستاد و مردانه تا آخرین نفس با او خواهند بود و ما می‌دانیم صلاحیت دکتر عسکری تایید خواهد شد و اما هر اتفاقی نیز بروز کند دکتر عسکری و توده‌ها و نخبگان اصیل و انقلابی ترک هستند که کاندیدای نهایی قشقایی را به میدان روانه خواهند نمود.

قشقایی بی کاندیدا نیست قشقایی زنده است پاینده است و علیرغم نامردی‌های دوران از عناصر اصلی انتخابات گچساران و باشت بشمار می روند و قشقایی از امروز بخش اصلی فعالیت خوددرا کلید خواهد زد و بی هیچ تزلزلی به راه مبارک خود ادامه خواهد داد و برای قشقایی ها ابدا تفاوتی نمی کند کدام سربازاز ایل سترگ قشقایی در میدان رقابت ایستاده باشد ، قشقایی چون همیشه انقلابی ولایی اسلامی و ملی است والسلام