صبا آذرپیک که این روزها دست به افشاگری گسترده‌ای علیه غلامرضا تاج‌گردون زده امشب هم پس از برگزاری گفت‌وگوی خبری صدا و سیما با نماینده گچساران و باشت واکنش نشان داده و گفته:

صبا آذرپیک که این روزها دست به افشاگری گسترده‌ای علیه غلامرضا تاج‌گردون زده امشب هم پس از برگزاری گفت‌وگوی خبری صدا و سیما با نماینده گچساران و باشت واکنش نشان داده و گفته: