جمعی از جوانان فعال سیاسی گچساران طی نامه‌ای به سخنگوی شورای نگهبان نوشتند: جناب اقای کدخدایی، سخنگوی‌محترم‌ شورای نگهبان، احتراما در خصوص تایید صلاحیت‌ اقای تاجگردون خواستار شفاف سازی رسانه ایی هستیم،مگر‌نه‌ اینکه استعلامات و تحقیقاتی جهت بررسی شرایط احراز فرد کاندیدا گرفته میشود و نهایتا منجر رد و یا عدم‌ رو فرد خواهد شد، […]

جمعی از جوانان فعال سیاسی گچساران طی نامه‌ای به سخنگوی شورای نگهبان نوشتند:
جناب اقای کدخدایی، سخنگوی‌محترم‌ شورای نگهبان، احتراما در خصوص تایید صلاحیت‌ اقای تاجگردون خواستار شفاف سازی رسانه ایی هستیم،مگر‌نه‌ اینکه استعلامات و تحقیقاتی جهت بررسی شرایط احراز فرد کاندیدا گرفته میشود و نهایتا منجر رد و یا عدم‌ رو فرد خواهد شد، لذا زمانی که پاسخ استعلامات منفی بوده اقای تاجگردون‌ رد صلاحیت شده ،اما حدود سه روز بعد اقای تاجگردون مجدد تایید میشود ،اکنون ما خواستار شفاف سازی این موضوع هستیم که *کدام نهاد* استعلامات منفی خود را اصلاحیه زده یا اینکه بطور کامل از آن صرف نظر کرده و اینکه شما چطور قبول اشتباه نهاد یا دستگاه استعلام گیرنده را در این شرایط احساس کشور پذیرفته اید ؟؟اگاهی حق قانونی تمام شهروندان کشور است.ملت شریف ایران شورای نگهبان را پاسدار قانون میداند و میداند که قطعا طبق قانون اساسی با کاندیدا رفتار میکند.خواهشمندیم در این‌خصوص مستنداتی به شهروندان شهر گچساران و باشت ارائه دهید.

*نامه جوانان فعال سیاسی اصولگرا به کد خدایی*

۲۶/۱۰/۹۸