تشکیلات احمد توکلی به تایید صلاحیت مجدد دو نماینده مجلس تاج‌گردون و حسنوند به شدت اعتراض کرده. دیده بان شفافیت و عدالت:باوجود مدارک صریح ارسالی به شورای نگهبان، تایید صلاحیت آقایان تاجگردون و‌ حسنوند، باورکردنی نیست هیات مدیره دیده‌بان، شنبه عصر دراین‌باره جلسه فوق‌العاده برگزار میکند.

تشکیلات احمد توکلی به تایید صلاحیت مجدد دو نماینده مجلس تاج‌گردون و حسنوند به شدت اعتراض کرده.

دیده بان شفافیت و عدالت:باوجود مدارک صریح ارسالی به شورای نگهبان، تایید صلاحیت آقایان تاجگردون و‌ حسنوند، باورکردنی نیست هیات مدیره دیده‌بان، شنبه عصر دراین‌باره جلسه فوق‌العاده برگزار میکند.