به گزارش خبرآوران فضای انتخابات در گچساران و باشت به اوج خود رسیده و معمای تایید یا رد صلاحیت تاج‌گردون علی‌رغم اظهارات فرماندار گچساران که گفته برگ کتبی تایید تاج‌گردون را دریافت کرده حل نشده. حجم گسترده پیام‌های کاربران در فضای مجازی و اظهار نظر برخی مسئولان مبنی بر واقعیت نداشتن تایید شدن تاج‌گردون وضعیت […]

به گزارش خبرآوران فضای انتخابات در گچساران و باشت به اوج خود رسیده و معمای تایید یا رد صلاحیت تاج‌گردون علی‌رغم اظهارات فرماندار گچساران که گفته برگ کتبی تایید تاج‌گردون را دریافت کرده حل نشده.
حجم گسترده پیام‌های کاربران در فضای مجازی و اظهار نظر برخی مسئولان مبنی بر واقعیت نداشتن تایید شدن تاج‌گردون وضعیت مبهمی را در فضای سیاسی گچساران ایجاد کرده و البته مطالبه افکار عمومی هم مطالبه‌ای به حق است زیرا آنها خواستار انتشار برگه صلاحیت تاج‌گردون در فَضای مجازی هستند
و این خواسته در حال تبدیل شدن به یک مطالبه بزرگ هم از جانب هواداران او‌ و هم‌منتقدان تاج‌گردون‌است.