به گزارش خبرآوران ظهر امروز همایش انتخاباتی هومان عسکری کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای در حوزه گچساران و باشت در محل باباکلان برگزار شد، حضور پررنگ باباکلانی‌ها در این همایش نشان داد قشقایی‌ها فرزند خود را تنها نگذاشته‌اند و روز به روز حمایت بیشتری از او خواهند کرد.

به گزارش خبرآوران ظهر امروز همایش انتخاباتی هومان عسکری کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای در حوزه گچساران و باشت در محل باباکلان برگزار شد، حضور پررنگ باباکلانی‌ها در این همایش نشان داد قشقایی‌ها فرزند خود را تنها نگذاشته‌اند و روز به روز حمایت بیشتری از او خواهند کرد.