به گزارش خبرآوران ظهر امروز همایش آبی‌های عبور اردلان زینل‌زاده در محل روستا‌های باباکلان و پشه‌کان برگزار شد؛ زینل‌زاده تنها ۴ روز به آغاز انتخابات با تاکید بر کنار نرفتن و ادامه نهضت عبور نشان داده آرای خوبی در مناطق مختلف گچساران دارد.

به گزارش خبرآوران ظهر امروز همایش آبی‌های عبور اردلان زینل‌زاده در محل روستا‌های باباکلان و پشه‌کان برگزار شد؛ زینل‌زاده تنها ۴ روز به آغاز انتخابات با تاکید بر کنار نرفتن و ادامه نهضت عبور نشان داده آرای خوبی در مناطق مختلف گچساران دارد.