به گزارش خبرآوران عصر امروز و پس از پایان نخستین نطق انتخاباتی سید قدرت‌الله حسینی در باشت هواداران او با بنر کارخانه لاستیک‌سازی خان احمد طرحی که هیچ‌وقت اجرایی نشد عکس یادگاری گرفتند.

به گزارش خبرآوران عصر امروز و پس از پایان نخستین نطق انتخاباتی سید قدرت‌الله حسینی در باشت هواداران او با بنر کارخانه لاستیک‌سازی خان احمد طرحی که هیچ‌وقت اجرایی نشد عکس یادگاری گرفتند.