به گزارش خبرآوران سردار احمد خورشیدی امشب در همایش نفتی‌های گچساران‌ که در ستاد هومان عسکری برگزار شد؛ دست به افشاگری‌های تازه‌ای علیه تاج‌گردون زد؛ او گفت: اگر غلام تاج‌گردون به مجلس هم برود رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دکتر حمیدرضا حاجی بابایی است برای اینکه همین الانی که ما اینجا ایستادیم بیش تاز ۲۳۰ […]

به گزارش خبرآوران سردار احمد خورشیدی امشب در همایش نفتی‌های گچساران‌ که در ستاد هومان عسکری برگزار شد؛ دست به افشاگری‌های تازه‌ای علیه تاج‌گردون زد؛ او گفت: اگر غلام تاج‌گردون به مجلس هم برود رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دکتر حمیدرضا حاجی بابایی است برای اینکه همین الانی که ما اینجا ایستادیم بیش تاز ۲۳۰ تا الی ۴۰ کرسی دست بچه‌های انقلابی است مگر دست آنها فلج است که تاجگردون بشود رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس.
او گفت این مجلس دولت هم خواهد رفت شما یکسال دیگر تحمل بکنید
ما دیگر زمین‌خوار دو ساله ندیده بودیم می‌گذاشتی ۱۰ ساله بشوی بعد زمین خواری می‌کردی، آن زمین مال مردم بود مال تو نبوده آن زمین مال مردم بوده اصلاحات ارضی پیش آمد رژیم شاه داشت از خوانین زمین‌ها را پس می‌گرفت زمینی که به نام منصورخان بود به نام تو کردند این مال مردم است مال شما نیست قاضی گفته ۴ هکتارش مال شماست به حضرت عباس آن ۴ هکتارشم مال شما نیست مال کردمه یا جمهوری اسلامی می ماند که می ماند و از اینها همه اموالی که خوردند بر می گردونه یا ما از حلقومشان می‌کشیم بیرون جوان لیسانس و فوق لیسانس دکترا بیکار بهرام تاج گردون قبلا که نماینده بود گفت من فرمانداری بابید بگذارم که فامیلش تاج گردون باشد بعد به ترکها در انتخابات گفت که حق ندارند از پل زهره به این طرف بیایند من آن زمان کردستان بودم برایش پیام فرستادم شهر را خالی دیدی شیران شهر دارند در جبهه می جنگند شهر را خالی دیدی توی که استان مدیرکل آموزش و پرروش بودی و معروف به بهرام ریش بودی هرکسی ریش نمی گذاشت اخراجش می کردی دارندست به دست هم بدهیم قبل از اینکه کا انجا دست به کار شویم کلکش را بکنید برود پی کارش.