به گزارش خبرآوران دقایقی پیش سعیدنمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی درحاشیه ششمین جلسه ستادملی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا از تعطیلی مدارس تا پایان سال درسراسر کشور خبر داد. وزیر بهداشت هم چنین به تعطیلی دانشگاه نیز تا پایان سال اشاره کرد. این خبر درحال تکمیل شدن است…

به گزارش خبرآوران دقایقی پیش سعیدنمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی درحاشیه ششمین جلسه ستادملی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا از تعطیلی مدارس تا پایان سال درسراسر کشور خبر داد.
وزیر بهداشت هم چنین به تعطیلی دانشگاه نیز تا پایان سال اشاره کرد.
این خبر درحال تکمیل شدن است…