آرامستان قدیم شهر باشت از ابتدای سال ۹۹ بسته و اموات این شهر در آرامستان جدید دفن می‌شوند؛ شهردار باشت این را به خبرآوران گفت. موسوی گفت طبق تمهیدات اتخاذ شده اموات در آرامستان جدید شهر باشت که تمام زیر ساخت های لازم آن از قبیل فضای سبز، پارکینیگ، قبور به اندازه نیز آماده‌سازی شده […]

آرامستان قدیم شهر باشت از ابتدای سال ۹۹ بسته و اموات این شهر در آرامستان جدید دفن می‌شوند؛ شهردار باشت این را به خبرآوران گفت.
موسوی گفت طبق تمهیدات اتخاذ شده اموات در آرامستان جدید شهر باشت که تمام زیر ساخت های لازم آن از قبیل فضای سبز، پارکینیگ، قبور به اندازه نیز آماده‌سازی شده دفن می‌شوند
شهردار باشت افزود حال با تمام تصمیماتی که اتخاذ شده شاید دیگر شهروندان باشتی برای دفن اموات در آرامستان جدید باشت مقاومت نکنند زیرا عده ای از آنها بنا به دلایلی همچون رابطه مادر و فرزندی و پدر و فرزندی همواره بر این امر تاکید داشتند که بعد از فوت در کنار عزیزان خود آرام گیرند و نمی خواهند این تصمیم را بر باور خود بگنجانند اما سرانجام با چندین جلسه با معتمدین شهر و اعضای شورای شهر، امام جمعه با تصمیم راسخ شورای تامین شهرستان به دفن اموات در آرامستان جدید باشت رای داده شد و تصویب شد که در سال جدید از تاریخ ۹۹/۱/۱ قبرستان قدیم درهای ان بسته وبه دارلرحمه جدید انتقال داده خواهد شد
از همشهریان بزرگان ومعتمدین عزیز انتظارداریم نهایت همکاری داشته باشند.