به گزارش خبرآوران تا ۱۰ روز آینده داروی ترکیبی ایرانی کرونا به بازار می‌آید رئیس سازمان غذا داروی کشور گفت مواد اولیه تولید این داروها دیروز وارد کشور شده است. روند ساخت داروی کاملا ایرانی آغاز شده و طی یک هفته تا ده روز آینده از داروهای ایرانی برای درمان بیماران کرونایی استفاده خواهیم کرد. […]

به گزارش خبرآوران تا ۱۰ روز آینده داروی ترکیبی ایرانی کرونا به بازار می‌آید
رئیس سازمان غذا داروی کشور گفت مواد اولیه تولید این داروها دیروز وارد کشور شده است.
روند ساخت داروی کاملا ایرانی آغاز شده و طی یک هفته تا ده روز آینده از داروهای ایرانی برای درمان بیماران کرونایی استفاده خواهیم کرد.
اقدامات بالینی این داروی ترکیبی انجام شده و مجوزهای آن کسب شده است.
ده روز آینده این دارو به بازار خواهد آمد و به طور گسترده توزیع خواهد شد.