به گزارش خبرآوران این‌روزها با شیوع ویروس کرونا در بسیاری از شهرستان‌های کشور از جمله شهرستان گچساران مسئولان به ویژه شوراهای تامین در سراسر کشور مصوباتی مبنی بر جلوگیری از ورود مسافران دیگر شهرها به مناطقشان را تصویب و اجرایی کرده‌اند، برپایی ایستگاه‌های تست کرونا و جلوگیری از ورود مسافران به شهرها اقدامات خوبی است […]

به گزارش خبرآوران این‌روزها با شیوع ویروس کرونا در بسیاری از شهرستان‌های کشور از جمله شهرستان گچساران مسئولان به ویژه شوراهای تامین در سراسر کشور مصوباتی مبنی بر جلوگیری از ورود مسافران دیگر شهرها به مناطقشان را تصویب و اجرایی کرده‌اند، برپایی ایستگاه‌های تست کرونا و جلوگیری از ورود مسافران به شهرها اقدامات خوبی است که جای تقدیر دارد اما به نظر می‌رسد باید سخت‌گیری و جدیت بیشتری برای جلوگیری از ورود مسافرانی که توصیه‌های بهداشتی را رعایت نکرده و جان خود و دیگران را به خطر انداخته‌اند، اعمال شود.
در این فیلم مسافرانی از نقاط مختلف کشور دیده می‌شوند که در نزدیکی کلاغ‌نشین گچساران چادر زده‌اند، از این روستا گزارش‌های دیگری هم مبنی بر حضور مسافران غیربومی از شهرهای مختلف به گوش می‌رسد.