خبرآوران: کورش رضایی به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی خبرآوران از گچساران، بی‌توجهی و بی‌اهمیتی پزشک متخصص و رئیس بیمارستان امیرالمومنین(ع) گناوه به وضعیت نامطلوب شیروان مجلسی سبب مرگ این گچسارانی شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران شده است، این مطلب را خانواده مرحوم مجلسی به خبرآوران گفته‌اند. نزدیکان شیروان مجلسی به خبرآوران […]

خبرآوران: کورش رضایی

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی خبرآوران از گچساران، بی‌توجهی و بی‌اهمیتی پزشک متخصص و رئیس بیمارستان امیرالمومنین(ع) گناوه به وضعیت نامطلوب شیروان مجلسی سبب مرگ این گچسارانی شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران شده است، این مطلب را خانواده مرحوم مجلسی به خبرآوران گفته‌اند.

نزدیکان شیروان مجلسی به خبرآوران گفته‌اند وی ۳۵ ساله و از نیروهای قراردادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران بوده که در تعمیرات بینک از زیرمجموعه شرکت نفت گچساران مشغول به خدمت بوده است.

داستان از دیروز آغاز می‌شود که شیروان مجلسی به همراه همسر خود از گچساران با خودروی شخصی به سوی گناوه حرکت می‌کنند که احساس درد شدید در ناحیه قفسه سینه همراه با سوزش معده مجلسی ساعت ۱۱ ظهر آنها را نگران کرده تا طی تماسی با ۱۱۵ به بیمارستان امیرالمومنین(ع) گناوه اعزام شوند.

وضعیت مجلسی جوان اصلا خوب نیست و درد قفسه سینه وی هر لحظه بیشتر می‌شود کاری از دست دکتر برنمی‌آید باید متخصص حضور پیدا کند براساس اظهارات خانواده مرحوم مجلسی از جمله نوروزعلی نوروزی برادر  خانم مجلسی به خبرآوران سوپروایزر و پزشک عمومی بارها با پزشک متخصص قلب تماس می‌گیرند  و به ارائه شرح حال بیمار گچسارانی می‌پردازند اما پزشک متخصص قلب و عروق خانم شادلو  بدون حضور در بیمارستان تنها به تجویز تلفنی از طریق اطلاعات ارائه شده بسنده می‌کند.

حال مجلسی اصلا خوب نیست  ساعت حدود ۱۵:۴۵ دقیقه شده است و مجلسی جوان به دلیل عدم حضور  پزشک متخصص قلب بیمارستان امیرالمومنین گناوه دچار حمله قلبی شده و جان خود را از دست می‌دهد.

خانواده شیروان مجلسی به شدت ناراحت و گله‌مند هستند و مقصر این حادثه تلخ و جانسوز را بی‌اهمیتی پزشک متخصص و رئیس بیمارستان می‌دانند.

برادر خانم متوفی به خبرآوران می‌گوید سخنانی در خصوص اینکه برادر خانم من قرص یا داروی خاصی مصرف کرده باشد به گوشمان رسید به همین دلیل خواستار کالبدشکافی وی شدیم و دلیل مرگ بر اساس نظریه کالبدشکافی سکته قلبی و مسدودشدن سه رگ قلب متوفی بوده و هیچ اثری از مصرف داروی خاص گزارش نشده است.


پایگاه خبری تحلیلی خبرآوران آماده دریافت توضیحات رئیس بیمارستان امیرالمومنین(ع) گناوه و پزشک متخصص قلب خانم شادلو در خصوص این قصور پزشکی می‌باشد.

نامه پزشکی قانونی در جهت بیان علت فوت مرحوم مجلسی