جوان گچسارانی | خبرآوران
خودکشی جوان گچسارانی پس از شلیک گلوله به سر همسرش ۱۴ آبان ۱۳۹۸

خودکشی جوان گچسارانی پس از شلیک گلوله به سر همسرش

مردی جوان پس از زخمی کردن نامزدش در بیمارستان شهید رجائی گچساران به زندگی خود پایان داد. به گزارش خبرآوران صبح امروز مردی جوان در بیمارستان شهید رجائی گچساران پس از شلیک به همسرش و زخمی کردنش ، با شلیک اسلحه به سر خود خودکشی کرد. گفته شده دلیل خودکشی مشاجره لفظی وی با همسر […]