به گزارش خبرآوران برخی از رسانه‌ها فیلمی از آخرین وضعیت حصر میرحسین موسوی منتشر کرده‌اند که موسوی و دیگر همراهان در حال اقامه نماز جماعت هستند و این در حالی است که هنوز اذان به پایان نرسیده است از دیگر صحنه‌های عجیب این فیلم رکوع و سجده یکی از نمازگزاران قبل از موسوی و دیگران است […]

به گزارش خبرآوران برخی از رسانه‌ها فیلمی از آخرین وضعیت حصر میرحسین موسوی منتشر کرده‌اند که موسوی و دیگر همراهان در حال اقامه نماز جماعت هستند و این در حالی است که هنوز اذان به پایان نرسیده است از دیگر صحنه‌های عجیب این فیلم رکوع و سجده یکی از نمازگزاران قبل از موسوی و دیگران است آن هم یک سجده  که البته با تذکر دیگر نمازگزار روبرو می‌شود و محل نماز را ترک می‌کند.