به گزارش خبرآوران پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی محور بازارچه با رویکرد کارآفرینی در مدرسه جهان‌آرای گچساران با حضور مسئوولان آغاز به کار کرد.               

به گزارش خبرآوران پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی محور بازارچه با رویکرد کارآفرینی در مدرسه جهان‌آرای گچساران با حضور مسئوولان آغاز به کار کرد.