لطف‌الله موسوی در گفت‌وگو با خبرآوران با اشاره به اهمیت جایگاه مادران در فرهنگ جامعه ایران اسلامی گفت: بمناسبت روز جهانی زن و تجلیل از زحمات مادران عزیز شهرداری وشورای اسلامی شهر باشت یکی از میادین سطح شهر را به نام مبارک مادر انتخاب کرده وبخاطر حفظ ایین ورسم سنت و فرهنگ قدیمی این مرز بوم المان […]

لطف‌الله موسوی در گفت‌وگو با خبرآوران با اشاره به اهمیت جایگاه مادران در فرهنگ جامعه ایران اسلامی گفت: بمناسبت روز جهانی زن و تجلیل از زحمات مادران عزیز شهرداری وشورای اسلامی شهر باشت یکی از میادین سطح شهر را به نام مبارک مادر انتخاب کرده وبخاطر حفظ ایین ورسم سنت و فرهنگ قدیمی این مرز بوم المان از این مادران نصب کرده اند.