به گزارش خبرآوران شب گذشته طی تیراندازی در بلوار شهید احمد تاج‌گردون یک جوان به ضرب گلوله فرد یا افراد ناشناس به قتل رسیده است. براساس شنیده‌ها از منابع غیررسمی این جوان موتورسیکلت‌سوار به دلیل تیراندازی فرد یا افراد ناشناس یک خودرو جان خود را از دست داده است. هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه توسط […]

به گزارش خبرآوران شب گذشته طی تیراندازی در بلوار شهید احمد تاج‌گردون یک جوان به ضرب گلوله فرد یا افراد ناشناس به قتل رسیده است.

براساس شنیده‌ها از منابع غیررسمی این جوان موتورسیکلت‌سوار به دلیل تیراندازی فرد یا افراد ناشناس یک خودرو جان خود را از دست داده است.

هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه توسط مقامات رسمی و انتظامی منتشر نشده است.